Varhainen tuki

TYÖVALMENNUS

 

Valmennus antaa voimavaroja, selviytymiskeinoja ja toivon näkökulmaa työn ja muun arjen yhteensovittamiseen. Huomio suunnataan omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työyhteisötaitoihin. Valmennus tapahtuu THL:n Tuura- ja Työn imua- valmennusmateriaaleja soveltaen sekä ratkaisukeskeistä, voimavaraistavaa työhyvinvoinnin konsultaatiota hyödyntäen.

Olennaisia kokonaisuuksia ovat ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen, rakentavan vuorovaikutuksen harjoitteleminen, avoimen ja ennakoivan dialogin harjoitteleminen sekä ratkaisukeskeisiin työkaluihin perehtyminen.

Työvalmennus toteutetaan asiakkaan omassa työyksikössä tai yhteisesti sovitussa paikassa.

 

Hyödyt:

  • Hyvinvoiva työntekijä on tuottava työntekijä
  • Resurssien tehokkaampi käyttö tuottaa suoraa säästöä.
  • Työilmapiiri paranee

 Voimavarat ja vahvuudet hyötykäyttöön.

Kenelle?

Työyhteisöille. Monialaista yhteistyötä tekeville verkostoille. Työssään voimavaroja kaipaaville.

 

OTA YHTEYTTÄ – SUUNNITELLAAN YHDESSÄ SOPIVA PAKETTI!