TYÖN TUKI

Ohjaus antaa voimavaroja, selviytymiskeinoja ja toivon näkökulmaa työhön sekä työn ja muun arjen yhteensovittamiseen. Huomio suunnataan omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työyhteisötaitoihin. Ohjaus tapahtuu ratkaisukeskeistä, voimavaraistavaa ja työhyvinvoinnin konsultaatiota sekä lyhytterapiaa hyödyntäen.

Olennaisia kokonaisuuksia ovat ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen, rakentavan vuorovaikutuksen harjoitteleminen, avoimen ja ennakoivan dialogin harjoitteleminen sekä ratkaisukeskeisiin työkaluihin perehtyminen.

Toteutus asiakkaan omassa työyksikössä tai yhteisesti sovitussa paikassa.

 

Hyödyt

  • Hyvinvoiva työntekijä on tuottava työntekijä.
  • Resurssien tehokkaampi käyttö tuottaa suoraa säästöä.
  • Työilmapiiri paranee.

Voimavarat ja vahvuudet hyötykäyttöön.

 

Kenelle?

Työyhteisöille. Monialaista yhteistyötä tekeville verkostoille. Työssään voimavaroja ja selkeyttä kaipaaville.

 

OTA YHTEYTTÄ – SUUNNITELLAAN YHDESSÄ SOPIVA PAKETTI!