RATKES

RATKAISUKESKEISYYS – RATKAISUPUHETTA ONGELMAPUHEEN TILALLE

Musviitta perehdyttää ratkaisukeskeiseen, lyhytterapeuttiseen ajatteluun ja keskeisiin ratkes-työkaluihin. Tärkeinä sisältöinä ratkaisupuheen harjoitteleminen, rakentavan vuorovaikutuksen sekä voimauttavan, toiveikkaan näkökulman sisäistäminen.

Koulutuksen aikana tarkastellaan konkreettisesti, case-pohjaisilla harjoitteillakin, aitoja pulmatilanteita. Keskitytään ilmiöiden ymmärtämiseen ja tutkimiseen ratkaisukeskeisen, lyhytterapeuttisen työotteen kautta.

Koulutus voidaan järjestää yksikön omissa tiloissa tai yhteisesti sovitussa paikassa.

Hyödyt

  • Mihin katse suunnataan, se vahvistuu! Ratkes antaa käyttöön selviytymisen ja toivon työkaluja oman elämän kuormitusten keskelle.
  • Kun asiakastyössä huomio suunnataan asiakkaan omiin selviytymiskeinoihin ja voimavaroihin, osallisuuden ja pystyvyyden kokemus avaavat toivon näköalan. Asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja motivoituu yhteistyöhön.
  • Työntekijä itse jaksaa paremmin. Ongelmapuhe vähenee. Työhön tulee mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta.
  • Poislähettäminen vähenee. Tämä tuottaa hyvinvoinnin lisäksi taloudellista säästöä.

Se mihin huomio suunnataan, vahvistuu.

Kenelle?

Erilaisten kuormitusten kanssa tasapainoileville asiakasryhmille.

Lasten ja perheiden kanssa asiakaskontaktissa oleville työtiimeille ja työyhteisöille.

Monialaista yhteistyötä tekeville verkostoille.