Musiikki

TYÖPAJAT

TYÖPAJAKOULUTUS: RATKAISUKESKEISYYS

Työpaja perehdyttää ratkaisukeskeiseen, lyhytterapeuttiseen työotteeseen ja sen keskeisiin menetelmiin. Pääkohtina ratkaisupuheen sisäistäminen, rakentavan vuorovaikutuksen harjoitteleminen sekä ratkaisukeskeisiin työkaluihin perehtyminen.

Työpajassa tarkastellaan konkreettisesti case-pohjaisilla harjoitteilla aitoja asiakas- tai pulmatilanteita. Keskitytään ilmiöiden pilkkomiseen ja tutkimiseen ratkaisukeskeisen, lyhytterapeuttisen työotteen kautta.

Työpaja voidaan järjestää yksikön omissa tiloissa tai yhteisesti sovitussa paikassa.

Hyödyt

  • Kun huomio suunnataan asiakkaan omiin selviytymiskeinoihin ja voimavaroihin, osallisuuden ja pystyvyyden kokemus mahdollistavat motivaation ja toivon näköalan.
  • Työntekijä itse jaksaa paremmin. Ongelmapuhe vähenee. Työhön tulee mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta.
  • Poislähettäminen vähenee. Tämä tuottaa hyvinvoinnin lisäksi taloudellista säästöä.

Se mihin huomio suunnataan, vahvistuu.

Kenelle?

Lasten ja perheiden kanssa asiakaskontaktissa oleville työtiimeille ja työyhteisöille. Monialaista yhteistyötä tekeville verkostoille.

 

TYÖPAJAKOULUTUS: MUSIIKIN SOVELTAVA KÄYTTÖ

Työpaja perehdyttää musiikin soveltavaan käyttöön, sen menetelmiin ja soveltamiseen omassa työssä. Työpajassa heittäydytään kokeilemisen ja harjoittelun kautta uuteen tapaan tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä toimia pulmatilanteissa, myös silloin kun sanat eivät riitä.

Harjoittelun kautta lisääntyy ymmärrys, missä kaikessa musiikki voi toimia ”taikasauvan” tavoin.

Työpaja toteutetaan työtiimin tai yhteisön omissa tiloissa – olemassa olevia välineitä hyödyntäen.

Hyödyt

  • Asiakas kokee oivalluksen kautta iloa ja osallisuutta. Osaamisen kokemus rakentaa toivon näköalaa.
  • Työntekijä jaksaa paremmin. Työhön tulee iloa, vaihtelua ja työkalupakkiin lisää työkaluja. Positiivinen kokemus lisää positiivisuutta, mikä muuttaa toimintakulttuuria.
  • Poislähettäminen vähenee, mikä tuottaa hyvinvoinnin lisäksi taloudellista säästöä.

 Musiikista uusi vuorovaikutuksen väline.

Kenelle?

Lasten kanssa työskenteleville (päiväkotien tiimit, koulut).

 

OTA YHTEYTTÄ – SUUNNITELLAAN YHDESSÄ SOPIVA PAKETTI!