MUSISOVEL®

”MUSIIKIN SOVELTAVA KÄYTTÖ ON MUSIIKIN JA SEN TERAPEUTTISTEN ELEMENTTIEN SYSTEMAATTISTA HYÖDYNTÄMISTÄ MUUHUN KUIN MUSIIKILLISIIN TARKOITUKSIIN”. (Palokangas 2015a, 2015b)

Kun sanat loppuvat, vuorovaikutuksen ja tuen välineenä musiikin soveltava käyttö toimii usein taikasauvan tavoin.

Koulutus perehdyttää musiikin soveltavaan käyttöön, sen menetelmiin ja soveltamiseen omassa työssä. Harjoitteissa heittäydytään kokeilemisen ja keksinnän kautta uuteen tapaan tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä toimia pulmatilanteissa, myös silloin kun sanat eivät riitä.

Harjoittelun kautta lisääntyy ymmärrys, kuinka yllättävissäkin asiayhteyksissä musiikki voi toimia ratkaisun välineenä.

Koulutus toteutetaan työtiimin tai yhteisön omissa tiloissa.

Hyödyt

  • Asiakas kokee oivalluksen kautta iloa ja osallisuutta. Osaamisen kokemus rakentaa toivon näköalaa.
  • Työntekijä jaksaa paremmin. Työhön tulee iloa, vaihtelua ja työkalupakkiin lisää työkaluja. Positiivinen kokemus lisää positiivisuutta, mikä muuttaa toimintakulttuuria.
  • Poislähettäminen vähenee, mikä tuottaa hyvinvoinnin lisäksi taloudellista säästöä.

Musiikista uusi vuorovaikutuksen väline.

Kenelle?

Lasten ja perheiden kanssa työskenteleville (varhaiskasvatus, perusopetus, perhekeskukset, yhdistykset)

Iloa ja toivon näköalaa omaan arkeen kaipaaville asiakasryhmille.